Verblindende schaduw | Blinding shade

kairos-icoon-zw-w

De schaduw vindt ik uitermate boeiend omdat daarin een wereld schuil gaat die sterk gerelateerd is aan onze dagelijkse reële wereld , maar die zelf onderdeel lijkt te zijn van een heel andere wereld. De schaduw is eigenlijk niet echt, niet tastbaar, maar wel waarneembaar en direct betrokken op de reële wereld. Plato gebruikt de schaduw wereld als een metafoor om het verschil aan te geven tussen werkelijkheid en schijn. Hij vertelt het verhaal van bewoners van een grot, die daar nooit uit geweest zijn en die slechts schaduwen op de wanden zien ontstaan door een spleetje licht van buiten. Die schaduwen zijn voor de holbewoners even echt en reëel als de wanden waarop de schaduwen zichtbaar worden. Er is geen verschil tussen werkelijkheid en schaduw en zij zullen zich nooit kunnen voorstellen dat er een andere werkelijkheid bestaat dan die waarin zij leven. Een belangrijke stroming in ons westerse denken is op deze veronderstelling gebaseerd, nnamelijk dat achter de waarneembare werkelijkheid een andere dimensie bestaat, waaruit de waarneembare werkelijkheid is afgeleid. Van buiten de grot bezien wordt die andere dimensie direct zichtbaar. Immers het licht werpt de schaduwen en dat zijn slechts vervormingen. De filosoof Roy Sorenson bouwt zijn filosofie op schaduwen, gaten , de afwezigheid van een beeld, de leegte als vorm, de spaties in een zin, etc. Ik denk bijvoorbeeld ook aan het recente muziekuitvoering van stuk van John Cage 4’33’’, waarde muziek gaat om de afwezigheid van geluid.

Verblindende schaduw

De bovengenoemde schaduwwereld is ook verblindend als we denken aan bijvoorbeeld meer abstracte begrippen zoals: economische groei, winststreven, stand van de koersen, nieuws, informatie. De huidige crises maakt duidelijk dat de maatschappij in bepaalde mate verblind wordt door het geloof in deze ‘werkelijkheden’: de werkelijkheid van het nieuws lijkt maar vaak ‘nep’; de werkelijkheid van de waarheid komt zeer vervormd over in de schijnwereld van de tv presentatie, authenticiteit verdwijnt achter valsheid.

  • Je kunt de schaduw als werkelijkheid zien, dan leef je in de mist en weet je niet wat je
  • Je kunt ook tegen een schaduw aankijken en weten dat het een schaduw is, maar waarvan ? Je creëert een wereld waarvan je slechts de schaduw ziet. Ook dat is een schijnwereld, want je fantaseert de onzichtbare oorsprong van wat je werkelijk ziet
  • Je kunt ook door de schaduw heen kijken, want de schaduw blindeert datgene wat er door verborgen wordt, afhankelijk hoe zwaar de schaduw is kun je iets ontdekken van wat eronder zit.

Beeldende vormen

Bovengenoemde begrippen hebben altijd aan de grondbasis van mijn beeldende werk gelegen. Het gaat bij mijn schilderijen altijd om de zoektocht naar een andere werkelijkheid. Voor deze expositie ben ik bezig met drie nieuwe werk, waarbij ik de sluier over mijn werk gebruik om de schaduw zijde invulling te geven. Ik noem deze werkstukken “geblindeerde ogen “.

Het eerste  werkstuk is in volle kleur geschilderd. Een sluier bedekt  de ogen van een abstracte vorm waarbij achter de schaduw van de sluier een andere verblindende werkelijkheid schuil gaat.

Het tweede werkstuk toont het spiegelbeeld in contrastkleuren; het contrast van de werkelijkheid in blauwachtige vervreemdend  kleurenpaneel.

In het derde werk is alle kleur verdwenen en  blijven alleen de zwart witte, in alle grijstinten over.