Oorsprong | Origin

kairos-icoon-zw-w

De oorsprong  roept  bij mij de volgende  begrippen op: Ruimte, waarbij ik denk aan de onmetelijke omvang van het heelal, maar ook aan de microkosmos. Ruimte, die word gevuld met licht waardoor zichtbaar wordt wat zich in die ruimte afspeelt. Oerelementen, die vormeloos of vloeibaar zijn, maar ook samen klonten in vaste vormen. Deze elementen bevruchten elkaar en er ontstaat ontwikkeling.
The origin leads me to the following concepts: Space, which makes me think of the immense size of the universe, but also of the micro-cosmos. Physical space, which is filled with light making visible what takes place. Primal elements, which are shapeless or liquid, but also coagulate into solid form. These elements fertilize each other and create development.

Groot werk | Large format

 

Klein werk | Small format