Meditation and water

kairos-icoon-zw-w

Het werkstuk : ‘water and meditation are wedded for ever’ heb ik gemaakt na een reis door het Westen ven de Verenigde Staten. Ik liep toen met een thema in mijn hoofd , dat was ingegeven door de Kunstlijn en dat thema  was “water”.  Doorgaans en zeker in die tijd werkte ik niet vaak vanuit een thema, maar meer vanuit het materiaal en mijn eigen intuïtie. Het schilderij ontstaan door concentratie en vanuit het werken zelf. Maar het thema  bood zich aan toe in wandelend  het universiteitsterrein bij San Francisco de bovenvermelde tekst  op een steen op de grond zag staan. Ik werd onmiddellijk getroffen door die tekst en ben daar verder mee gegaan in een aantal werkstukken. Ik werd mij  toen ook pas bewust dat het een bekende tekst  uit het verhaal van Moby Dick.

want ja, zoals iedereen weet, zijn bespiegeling en water voor eeuwig onafscheidelijk met elkaar verbonden….

waarom hielden de oude Perzen de zee voor heilig ?
Waarom gaven de Grieken hem een eigen godheid,
en nog wel de broer van Jupiter ?
Dit alles is toch stellig niet zonder betekenis.
En van nog diepere betekenis is het verhaal van Narcissus
die, omdat hij het kwellende lieflijke spiegelbeeld
dat hij in de vijver zag niet kon begrijpen,
in het water sprong en verdronk.
Maar datzelfde beeld zien wij immers
in alle rivieren en zeeën.
Het is het beeld van de ongrijpbare levensdroom;
en hier ligt de sleutel tot dit alles.

Herman Melville,

 

 

The piece: ‘Water and meditation are wedded for ever’ I made after a trip through the west of the United States.
The organization of the yearly art event ‘kunstlijn’ in Haarlem announced that years theme ‘water’ and I was thinking about this theme during the trip. Typically and certainly at that time I didn’t often started working from a theme, but more from the material and my own intuition. The painting arises through concentration and through the action of working on it. But the theme presented itself when was wandering over campus at San Francisco University, I saw a stone on the ground with the earlier called text on it. I was immediately struck by that text and I used it in several paintings. It was only then that I realized it is a famous phrase from the story of Moby Dick.

Yes, as everyone knows, meditation and water are wedded forever…

Why did the old Persians hold the sea holy?
Why did the Greeks give it a separate
deity, and own brother of Jove?
Surely all this is not without meaning.
And still deeper the meaning of that
story of Narcissus, who because he
could not grasp the tormenting, mild
age he saw in the fountain, plunged
into it and was drowned. But that same
image, we ourselves see in all rivers and oceans.
It is the image of the ungraspable Phantom of life;
and this is the key to it all.

Herman Melville,

Moby Dick 1851