Kairos

kairos-icoon-zw-w

“Kairos” staat  voor de sacrale tijd, die  als een interval optreedt op de tijdslijn. Het gaat om een verdichting, bundeling, knoop in de tijd : het juiste momentum !  Het moment waarop de creativiteit intreedt en de kloktijd als het ware stilstaat. Onder deze noemer heb ik mijn werk ingedeeld in projecten en thema’s.
“Kairos” stands for the sacred time, which occurs as an interval on the time line. It is about a compaction, bundling, knot in time: the right momentum!  The moment when the creativity occurs and the clock time if it were standing still. Under this title I divided my work into projects and themes.
Oorsprong | Origin
Turkije project | Turkey project
Meditation and water
Beweging in natuur | Movement in nature
Verblindende schaduw | Blinding shade
Perspex
Yin en Yang | Yin and Yang