Curriculum Vitae

foto-van-mijzelf_bewerkt-2Het schilderen heeft altijd een belangrijke plaats in mijn leven ingenomen, Al beperkte zich dat in mijn jonge jaren tot decorbouw. Eind jaren 70 vond ik de definitieve weg via tal van cursussen en opleidingen en liet mij inspireren door enkele jaren bij een kunstenaar in zijn atelier te werken.

Ik beschouw mij als autodidact omdat ik geen volledige opleiding op een kunstacademie heb doorlopen.

Eind jaren 80 begon ik met exposeren en heb in de afgelopen 25 jaar aan tal van expositie meegedaan. (zie overzicht) Vanaf begin jaren 90 was ik lid van de Kunstenaarsvereniging Kunst Zij Ons Doel , vervulde verschillende functies en ben voorzitter vanaf 2004 tot op heden.

KZOD is een vereniging van beroepsvereniging van kunstenaars en is opgericht in 1821 en bestaat uit ongeveer 100 kunstenaars www.kzod.nl

Verder was ik een van de initiatiefnemers voor de Vijfhoekkunstroute in 2005 en ben tot op heden secretaris van de Stichting Vijfhoekkunstroute. Jaarlijks organiseren wij een wijkgerichte kunstmanifestatie , waar 120 beeldende aan meededen in 2014, naast een aantal muzikanten, dichters en acteurs www.vijfhoekkunstroute.nl.

Ik studeerde af in ‘internationale economie’ in de jaren 70 en deed kritisch onderzoekswerk naar migratie, ontwikkelingssamenwerking en de rol van multinationale ondernemingen. Vanaf eind jaren 80 werkte ik als consultant voor vakbonden en ondernemingsraden. Ik ben actief op facebook, waar ik regenmatig rapporteer over kunst en aanverwante activiteiten www.facebook.com/lvvelzen

In basis autodidact, ondersteund door verschillende opleidingsinstituten waaronder:

 • 1 jaar basisopleiding – Ruud Wachers Academie in Amsterdam
 • 3 jaar – Werkschuit Amsterdam
 • 1 jaar zaterdagopleiding – Rietveldacademie
 • 1 jaar – JHVU Haarlem
 • van 1986 tot heden – werkzaam in eigen atelier met regelmatige exposities

Overige opleidingen

 • 1965-1972 Economie aan NEH/Erasmus Universiteit in Rotterdam
 • 1972-1978 werkzaam als publicist en onderzoeker in Turkije rond problematiek van ‘gastarbeiders’
 • 1978-1990 werkzaam als onderzoeker bij de Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen
 • van 1990 tot heden eigen onderzoeks/adviesbureau onder naam MEO adviesburo (Medezeggenschap door Economisch Onderzoek)
Basically self-taught, supported by various training institutes including:

 • 1 year basic training – Ruud Wachers Academy in Amsterdam
 • 3 years – Werkschuit Amsterdam
 • 1 year saturday training – Rietveld Academy
 • 1 year – JHVU Haarlem
 • from 1986 to the present – working in own workshop with exhibitions on a regular basis

Other courses

 • 1965-1972 Economics at NEH/Erasmus Universiteit in Rotterdam
 • 1972-1978 worked as a writer and researcher in Turkey around issues of ‘guest workers’
 • 1978-1990 worked as a researcher at the Centre for Research on Multinational Corporations
 • from 1990 to the present own research / consultancy office under the name MEO Advisory (Participation by Economic Research)