Beweging in natuur | Movement in nature

Geïnspireerd op Zuid Spanje is deze serie schilderijen gemaakt. Een pak schorsblad van de palmboom vormt de basis. Het gaat om groei en verrotting van de bladen die uit elkaar vallen. verschillende stadia zijn te zien., waarbij de bladen aanvankelijk compact zijn; maar toch voel je duidelijk de spanning dat ze uit elkaar vallen en transformeren tot iets anders. De bladeren nemen de vorm aan van fantasiedieren/vormen. Zij vechten zich los van een hoop ballast. Het is een abstracte expressieve beeldentaal, waarbij het gaat om snelheid, beweging,losmaken, ontvluchten verrotting en vernieuwing.
Inspired by southern Spain I made these paintings. Bark of the Palm tree is the basis. It is about growth and decomposition of the sheets that fall apart. Different stages can be seen, initially the sheets are compact; yet, you can clearly feel the tension of falling apart and transforming into something else. The bark takes shape of fantasy animals/forms. They fight away from a lot of ballast. It is an abstract expressive visual language, where it comes to speed, movement, flee, rotting and renewal.