Atelier | Studio

In mijn huidige atelier werk ik vanaf 1986. Het atelier ligt aan de straat in het oude centrum van Haarlem. De toegang tot de straat bestaat uit grote garagedeuren, die ik desgewenst open kan zetten, waardoor ik veel direct contact kan hebben met de straat en voorbijgangers. Mijn atelier is een echte werkplaats; ik kan er schilderen, maar als ik dat wil, ook werken met vele andere materialen. Mijn atelier kan ik twee keer per jaar inrichten als galerie als ik mijn locatie open stel voor bezoekers van de Haarlemse kunstlijn en de Vijfhoekkunstroute. Mijn atelier wordt soms ook gebruikt voor groepsactiviteiten o.a. ter voorbereiding van de vijfhoekkunstroute . Openheid die uitstraalt vanuit mijn atelier vind ik belangrijk, tegelijkertijd kan ik mij alle tijden van de dag terugtrekken omdat ik boven mijn atelier woon.

In my current Studio I work from 1986. The Studio is located on the street in the old town of Haarlem. The access to the street consists of large garage doors, which I can put open if desired.  I can have direct contact with the street and bystanders.  My Studio is a real work place; I can be painting, but if I want, also work with many other materials

I can organize my studio twice a year as a gallery if I open up my location for visitors of the Haarlem art line and the art route through the Vijfhoek.

My studio is sometimes used for group activities such as the preparation of the vijfhoek art route. Openness that radiates from my studio I find important, at the same time, can I withdraw all times of the day because I have my Studio living above.

Mijn Atelier

 Korte Lakenstraat 2,
2011 ZD Haarlem