2009

chronos-icoon-zw-w

Oorsprong | Origin

De oorsprong  roept  bij mij de volgende  begrippen op: Ruimte, waarbij ik denk aan de onmetelijke omvang van het heelal, maar ook aan de microkosmos. Ruimte, die word gevuld met licht waardoor zichtbaar wordt wat zich in die ruimte afspeelt. Oerelementen, die vormeloos of vloeibaar zijn, maar ook samen klonten in vaste vormen. Deze elementen bevruchten elkaar en er ontstaat ontwikkeling.
The origin leads me to the following concepts: Space, which makes me think of the immense size of the universe, but also of the micro-cosmos. Physical space, which is filled with light making visible what takes place. Primal elements, which are shapeless or liquid, but also coagulate into solid form. These elements fertilize each other and create development.

Groot werk | Large format

Klein werk | Small format

Beweging in natuur | Movement in nature

Geïnspireerd op Zuid Spanje is deze serie schilderijen gemaakt. Een pak schorsblad van de palmboom vormt de basis. Het gaat om groei en verrotting van de bladen die uit elkaar vallen. verschillende stadia zijn te zien., waarbij de bladen aanvankelijk compact zijn; maar toch voel je duidelijk de spanning dat ze uit elkaar vallen en transformeren tot iets anders. De bladeren nemen de vorm aan van fantasiedieren/vormen. Zij vechten zich los van een hoop ballast. Het is een abstracte expressieve beeldentaal, waarbij het gaat om snelheid, beweging,losmaken, ontvluchten verrotting en vernieuwing.
Inspired by southern Spain I made these paintings. Bark of the Palm tree is the basis. It is about growth and decomposition of the sheets that fall apart. Different stages can be seen, initially the sheets are compact; yet, you can clearly feel the tension of falling apart and transforming into something else. The bark takes shape of fantasy animals/forms. They fight away from a lot of ballast. It is an abstract expressive visual language, where it comes to speed, movement, flee, rotting and renewal.